Stanowisko centralne ICARD

Oprogramowanie komputerowego stanowiska prezentacji i archiwizacji danych ICARD Centrala jest certyfikowanym wyrobem medycznym, spełniającym wymagania dyrektyw 93/42/EEC oraz 2007/47/EC.

Instalowane na komputerze klasy PC, obsługuje do 16 monitorów przyłóżkowych, zapewniając prezentację wszystkich fal i zmierzonych wartości, zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami monitorów, archiwizację zapisów alarmowych i utworzonych na życzenie obsługi, oraz rejestrację i przechowywanie danych pacjentów w bazie danych. W przypadku, gdy centrala współpracuje z więcej niż sześcioma monitorami, zalecamy monitor centralny w układzie "pivot" (pionowym) pozwalającym na optymalne wykorzystanie powierzchni ekranu.

Komunikacja monitorów ze stanowiskiem centralnym jest realizowana przez specjalne, przemysłowe łącza bezprzewodowe, pracujące w paśmie nie kolidującym ze standardową transmisją wi-fi oraz urządzeniami bluetooth. System bezprzewodowy pozwala na elastyczne wykorzystanie monitorów, a nadzorowany pacjent może przebywać na dowolnej sali w obrębie oddziału. Niewielka waga monitora (maksymalnie 4,5 kg) sprawia, że przeniesienie go na inną salę, do pacjenta wymagającego monitorowania, nie sprawia personelowi żadnego problemu.

Dane pacjentów oraz zapisy alarmowe i utworzone na życzenie obsługi przechowywane są w bazach danych. Prosty, intuicyjny interfejs i rozbudowane filtry pozwalają na łatwe przeglądanie archiwum. Przebiegi zapisane z konfigurowalną pętlą czasową umożliwiają analizę stanu pacjenta przed wystąpieniem alarmu. Do każdego z zapisów można dołączyć komentarz, a dowolny fragment zapisu może być wydrukowany lub wyeksportowany w formacie pdf.


Opcjonalne moduły oprogramowania umożliwiają tworzenie raportów o alarmach i zapisach. W celach naukowych lub statystycznych możliwy jest eksport zestawień w formatach wskazanych przez użytkownika.

Oprogramowanie ICARD Centrala umożliwia współpracę systemu z innymi, oddalonymi komputerami. Dla bezpieczeństwa danych i pacjentów funkcja ta ma zablokowaną edycję baz danych oraz nie umożliwia zdalnego sterowania monitorami przyłóżkowymi.