Monitory pacjenta ICARD L z ekranami 12,1"

Monitory wieloparametrowe, przeznaczone do współpracy z aparatami do znieczuleń oraz do nadzoru pacjentów wymagających pomiarów większej ilości parametrów.

Prosta obsługa, rozbudowane funkcje autodiagnostyczne i automatyczna kalibracja sprawiają, że ICARD L jest konstrukcją przyjazną dla użytkownika, gwarantującą wieloletnią pracę przy niskich kosztach eksploatacji.

Oferowane wersje

Oferowane wersje kardiomonitorów ICARD L różnią się zestawem modułów pomiarowych. Każdy mierzony parametr wyświetlany jest w innym kolorze, a kontrastowy, duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości sprawia, że obraz jest przejrzysty i czytelny, nawet przy prezentacji kilkunastu wyników pomiarów.

Oferujemy pomiary i nadzór następujących parametrów:
  • EKG - kabel trój- lub pięcioelektrodowy. Równoczesna prezentacja 1, 2 lub 3 odprowadzeń, pomiar częstości akcji serca, sygnalizacja akustyczna i optyczna QRS. Pomiar uniesienia/obniżenia segmentu ST i opcjonalnie - analiza arytmii.
  • SATURACJA (SpO2) - pomiar za pomocą szerokiej gamy czujników, np. na palec, ucho, dłoń lub stopę dziecka. Pomiar częstości tętna na obwodzie i prezentacja pletyzmogramu.
  • BEZKRWAWY POMIAR CIŚNIENIA (NIBP) - pomiar uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Automatyczna korekcja zadanego ciśnienia pompowania mankietu, specjalny algorytm pomiarowy dla noworodków. Szeroka gama mankietów - od otyłych dorosłych do noworodków.
  • INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (IBP) - pomiar jedno- lub dwukanałowy za pomocą typowych przetworników jednorazowych. Automatyczne ustawianie skali i wstępnych granic alarmu w zależności od wybranej etykiety opisującej rodzaj mierzonego ciśnienia.
  • KAPNOGRAFIA (CO2) - pomiar w strumieniu bocznym ETCO2, FiO2 i częstości oddechu. Prezentacja fali, nadzór bezdechów, sygnalizacja okluzji. Przepływ próbki pomiarowej - 50 ml/min.
  • TEMPERATURA - dwukanałowy pomiar za pomocą sond standardu YSI 400. Prezentacja dwóch temperatur i ich różnicy.
  • RZUT SERCA - nieinwazyjny pomiar metodą impedancyjną rzutu minutowego CO, wskaźnika sercowego CI, objętości wyrzutowej SV i dziewięciu innych parametrów hemodynamicznych. Czytaj więcej
  • POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH - pomiar w strumieniu głównym CO2, N2O, 5 x AA z automatycznym rozpoznawaniem gazu i pomiarem w mieszaninie AA (uwaga - brak pomiaru tlenu).
  • POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH - pomiar w strumieniu bocznym CO2, O2, N2O, 5 x AA z automatycznym rozpoznawaniem gazu i pomiarem w mieszaninie AA.
  • POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA - analogiczny do BIS, wyznaczony na bazie analizy EEG współczynnik qCON w skali 0-100. Opcjonalnie drugi parametr - współczynnik nocycepcji qNOX.

W wersjach monitorów wyposażonych w moduły pomiaru gazów anestetycznych prezentację każdej z fal można oddzielnie włączyć lub wyłączyć, oraz wybrać dla niej skalę. W zależności od rodzaju gazów AA1 i AA2 - (HAL, ENF, ISO, SEV, DES) fale i wyniki prezentowane są w odpowiednich kolorach, określonych normami. Wyniki pomiarów mogą być prezentowane w [%], [mmHg] lub [hPa].

Mierzone parametry nadzorowane są w układzie alarmów z wielopoziomową sygnalizacją akustyczną i optyczną. Zmierzone wartości gromadzone są w pamięci w postaci trendów. Na ich wykresy użytkownik może wstawiać znaczniki, oznaczające ważne momenty, np. podanie leku. Zgromadzone trendy można przeglądać do 48 godzin wstecz przy maksymalnej częstości zapisów co 15 sekund.
Tendencję krótkookresową można ocenić na podstawie minitrendu, prezentowanego obok wartości liczbowej.

Monitory ICARD L można stosować do monitorowania pacjentów w pełnym zakresie wieku - od noworodków do dorosłych, pod warunkiem doboru odpowiedniego wyposażenia (elektrod EKG, czujników i mankietów).

Sterowanie funkcjami aparatu odbywa się za pomocą gałki przesuwającej na ekranie kursor po możliwych do wyboru opcjach. Wciśnięcie gałki akceptuje wybraną opcję. Wszystkie komunikaty i menu aparatu dostępne są w językach: polskim, angielskim, czeskim, słowackim i rosyjskim.